Historie.

Historie er vel nok et af de mest traditionelle videnskabsområder der findes. Studiet omhandler ofte et stort læsepensum, og de skriftlige omgaver der bygger på god kildeforskning. Studiet er også kendt for en god evne til at udvikle faglig fordybelse, og ikke mindst akademisk dannelse. Faget har mange indfaldsvinkler, ofte med et politisk -, økonomisk -, samt ikke mindst kulturelt tilsnit, som giver en stor del af historiebøgerne deres helt egen fortolkning af fortiden. Faget lægger derfor også op til en kritisk tilgang til de forskellige emner, og perioder, herunder det læste og det skrevne. Faget kræver derfor stor faglighed. Historie er samtidig et svært fagområde, men til gengæld et område, der hele tiden er åben for nye fortolkninger af både den ældre -, men i allerhøjeste grad også den nyere historie.

Psykologi.

Psykologi er som videnskabsområde vokset de senere år, og ikke helt uden grund. Den stigende kompleksitet i samfundet, herunder hos dets individer, kalder på forståelse, indsigt, og ikke mindst løsninger, i forsøget på at skabe bedre forhold for netop individ, miljø, og/eller samfund. Disse mange problemstillinger, af både nutidig -, men også historisk karakter, skal ofte anvendes til at forstå hvorfor at individet føler, tænker, og ikke mindst handler som det gør. Der søges igen svar på de mange udfordringer det enkelte individ står med, fx igennem et livsforløb, med alle de mange forhold der ”måske” gør sig gældende. Barndom, voksenliv, uddannelse, job, familie, kolleger, alderdom, samt ikke mindst i forhold til et eventuelt sygdomsforløb. Alene alle disse forhold kalder ofte på opmærksomhed og interesse, og vil i nogle tilfælde være udfordret. Psykologien giver som videnskab mange svar i denne sammenhæng, dog uden at de altid vil være 100 % korrekte. Til trods for dette har området vist sig at have et stort potentiale i forståelsen af netop individer eller ”mennesker”, og kan i mange andre, end de nævnte sammenhænge, også give nyttige svar på de mange spørgsmål der præger hele individets liv og færden. Psykologi som videnskab ligger både indenfor det humanistiske -, samfundsvidenskabelige -, og det "naturvidenskabelige" område.