Jeg er kandidat i økonomi og historie – (cand. scient. soc.) - samt kandidat i psykologi og geografi – (cand. soc.). Udover dette har jeg et grundigt og længerevarende kursusforløb i international politik.

Af arbejdsmæssige kvalifikationer har jeg i en årrække været ansat i ISS Danmark på hovedkontoret, hvor jeg bl.a. arbejdede med markeds – og konkurrenceforhold, ledelse samt medarbejderudvikling. Jeg har samtidig været ansat i forsvaret, i mange år, indenfor specialet militærpoliti, hvor jeg, udover de specialemæssige forhold, har fået en grundig indføring i dele af den offentlige styring – og dette – både på godt og ondt. Jeg har, i denne forbindelse, samtidig arbejdet med dele af forsvarets ledelsesforhold, herunder det at arbejde med mennesker i forskellige specialemæssige sammenhænge. Af de mere konkrete arbejdsopgaver, indenfor mit eget speciale, har jeg beskæftiget mig indgående med bl.a. færdselsmæssige opgaver, rapportskrivning, afhøring, patruljeforhold, krigsfangetjeneste samt en lang række øvrige aspekter af de politimæssige opgaver i forsvaret. Jeg har, i denne forbindelse, gjort tjeneste i både hæren og søværnet, i de seneste mange, og indtil for få år siden, dog kun i reserven. Af øvrige arbejdsmæssige forhold har jeg haft et kortvarigt ophold som sagsbehandler i en kommune.