Vejledningen foretages efter ønske fra den/eller de studerende, men i hovedsagen læser jeg opgaven igennem, og efterfølgende giver mine kommentarer. Jeg ser selvfølgelig på opbygning, brug af fx metode, teori, empiri, samt brug af evt. videnskabsteori m.m., med andre ord det samlede stykke videnskabelige arbejde. Der er mange forskellige måder at foretage analyser på så det er svært at give eksakte svar på opbygning og brug af videnskabelige redskaber. Det vil dog også være klart at der ofte findes flere videnskabsforhold der kan anvendes over forskellige faggrænser uden at det betyder at de enkelte analyser bør opfattes som ens. Derfor hvis der er spørgsmål – så ring eller bedst skriv. Afslutningsvis skal det fremhæves at jeg ikke kan vejlede indenfor alle emner, herunder på alle niveauer.